Parsamtaler

Parsamtaler

Når I har besluttet jer for at gå i parterapi, har I valgt at se i øjnene, at der er noget, I har brug for hjælp til. Det er et godt skridt på vejen. Parterapi kan være en effektiv hjælp, når begge er indstillet på at få talt om det, som er svært.

Par kommer i terapi hos mig fordi de ønsker hjælp til;

  • at komme ud af en aktuel krise eller fordi parret ønsker at få mere ud af forholdet
  • at få skabt/genskabt kontakten til hinanden
  • at få øje på hvad man kan sammen, udover at få et familiesamarbejde omkring praktiske forhold, børn etc til at gå op
  • at få hjælp til at få eller genfinde intimiteten i forholdet
  • at finde frem til, hvad der skaber vanskeligheder
  • at blive bedre til at lytte til hinanden og snakke sammen
  • at finde glæde, libido og mening i parforholdet
  • at blive bedre til at sætte hinanden fri eller oprigtigt knytte sig an til hinanden

I parterapi stiller jeg mig til rådighed for, sammen med jer, at arbejde på en større bevidsthed omkring, hvad der er på spil indeni jer hver især og imellem jer. Jeg sidder ikke med en løsning, men kan fungere som en neutral facilitator, som kan stille relevante spørgsmål, undre mig, tilbyde øvelser og snakke med jer om, hvor det bringer jer hen. Man kan sige, at samtalerne kan være et afsæt, hvor den egentlige terapi foregår imellem samtalerne, når I kommer hjem.

Nogle gange er én samtale nok, nogle gange skal der et forløb til, hvor begge parter kommer sammen hver gang. Der kan også være behov for individuelle sessioner, fx ved behov for uddybende forståelse af en problematik.

Det kræver mod, åbenhed og tålmodighed at gå i terapi. Og det kræver villighed til at se på sin egen andel i de vanskeligheder, som er imellem parterne.

Hvis I har mere specifikke seksuelle vanskeligheder I ønsker hjælp til, så se under bevidst seksualitet.

Det kræver ingen forberedelse inden samtalen, udover at I sammen har forholdt jer til, hvad der bringer jer til mig.

Der tilbydes en fælles tid indenfor 2-3 uger.