Terapi

Terapiforløb

I psykoterapi arbejder vi på, at du får det bedre. Der kan være behov for at vi arbejder på håndtering og regulering her-og-nu, fx ved angst, depression eller stress. Der kan også være behov for at gå dybere i en forståelse af din problemstilling ved at relatere vanskelighederne i nutiden til fortiden for at kunne ændre på noget. Fx ved relationelle vanskeligheder. Grundlægende er, at jeg altid arbejder på, at møde dig, der hvor du er. For mig er det vigtigste at der opnås en god kontakt imellem os. Det opleves naturligt og al erfaring viser, at dette er det bærende i god psykoterapi fremfor hvilken metode der anvendes. Jeg er struktureret og dynamisk i min tilgang, dvs at jeg giver undervisning når det er relevant, jeg bruger tavle til at illustrere og skabe overblik, men jeg bruger også rummet til at vise, at det der sker for dig udenfor terapien også kan udspille sig i terapien. Terapi hos mig henvender sig primært til voksne, individuelt og par. Jeg samtaler også med unge.

Parsamtaler

Parsamtaler er for jer som har mod på at arbejde på en bedre kommunikation, for mere glæde i det seksuelle samliv eller bedre trivsel og mening med forholdet. Måske oplever I at kommunikationen er låst eller at I befinder jer i de samme problematikker igen og igen. Mit udgangspunkt er, at det oftest ikke handler om, hvorvidt I er de rigtige for hinanden, men mere om at kontakten mellem jer er for ringe. Nogle par har valgt at søge terapi for at få sagt ordentligt farvel til hinanden, så er det der vi har fokus.

Individuel terapi

Individuel terapi er for dig, som har indset, at du ikke længere kan overskue din situation på egen hånd eller at de strategier du plejer at bruge ikke længere strækker. Der er her vi ofte kommer i krise og oplever, at miste overblik og retning, at det er svært at mærke noget eller bliver overvældet af følelser. Det kan være du står i en ny situation, det kan også være du møder det samme om og om igen. Måske står du som pårørende og ved ikke hvordan du hjælper bedst og samtidig får passet på dig selv og dine behov. Jeg tilbyder også egenterapi til professionelle.